mandala1

Studentlitteratur

Åt Studentlitteratur har jag gjort inlageformgivning, omslagsformgivning och illustrationer. Åtminstone två böcker till är planerade att formges av mig under 2013/14.